Годишни Награди
за Строителство

Централен Военен Клуб, София, 2 април 2020г. (четвъртък)

795 завършени сгради
3,478,108м2 на завършените сгради
881 инвеститори
443 архитекти
968 строители
251 консултанти

* Данните се актуализират всяка седмица.

Партньори

systech

Съюз на Архитектите в България Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти Съюз на строителните инженери в българия Асоциация на търговците на едра строителна техника Българска Асоциация за изолации в строителството

Медийни партньори

Investor mail.bg

За наградите

Годишните Награди за Строителство M2 се провеждат за осма поредна година и ще бъдат обявени най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ.

Класацията се прави изцяло и единствено на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16! Класацията е напълно имунизирана срещу субективизъм и показва реалните усилия и успехи на инвеститорите, проектантите и строителите в България.

За събитието

Място на провеждане: Централен Военен Клуб, София

Дата: 2 април 2020г. (четвъртък)

Програма:

 • Гала вечеря за 260 гости, само с покани
 • Oфициално връчване на наградите на всеки от спечелилите в различните категории и области
 • Mузикално-развлекателна програма

Участници

Класацията за Годишните Награди за Строителство М2 представя инвеститорите, проектантите, строителите и консултантите, които са завършили най-големите обекти в България за предходната година, като е разделена на три основни групи награди.

Награди по региони

награди за инвеститор, проектант, строител и консултант (надзор) на годината на база най-големи обеми завършени обекти за всеки от 28-те района на страната.

Награди по тип на сградите

награди за инвеститорите, проектантите, строителите и консултанти (надзор) част от строително-инвестиционния процес на най-големите завършени обекти през изминалата година в отделните категории обекти за цялата страна:

 • Жилищни сгради
 • Xотелски сгради
 • Търговски сгради
 • Офис сгради
 • Промишлена сгради
 • Атракционни и спортни сгради
 • Специализирани сгради
 • Ваканционни сгради

Специални награди

Специални награди за инвеститор, проектант, строител и надзор на годината на база най-големи обеми завършени обекти, измерени в разгъната застроена площ през изминалата година за цялата страна.

Нашата мисия

Да се покаже мащабният положителен икономически ефект от строително-инвестиционния пазар за цялата икономика на страната, за всяко семейство, за всяко дете на България.

Завършено строителство в кв.м. РЗП през 2018 г. спрямо 2017 г.

Икономически ефект от високото строителство - Финансови потоци генерирани от завършените сгради през 2018 г

Преки финансови потоци*

5.76 млрд.

5.34% От БВП за 2018г.


Косвени финансови потоци

10.83 млрд.

10.04% От БВП за 2018г.

* реализацията на строителство се осъществява за различен период от време, като преките финансови потоци се разпределят в този период

7

НОВИ
детски
градини

4

НОВИ
образователни
сгради

Завършено строителство кв.м. РЗП за 2018г. по региони

Завършено строителство по тип сграда в кв.м. РЗП за 2018г.

Организатор

BCC
Организатор на събитието е Болкан Кънсалтънси Център ЕООД.
Вече 16 години компанията поддържа Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – BCC.bg

За контакти

+359 (0)897 846 268;
+359 (0)897 846 267;

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 16 години дейност в регистъра има над 18 000 проекта, над 10 100 профила на инвеститори, 2800 профила на проектанти, 4300 профила на изпълнители и 863 профила на консултанти.